Adoptie

Contract Informatie

Hartelijk dank dat u wilt adopteren.

U wilt een hond adopteren van Stichting I Respect Animals. Dit is mogelijk. Belangrijk hierbij is wel dat duidelijk afspraken gemaakt worden tussen de adoptant en Stichting I Respect Animals. Hieronder ziet u een examplaar van het adoptie contract.

(Adoptant

Naam:
Paspoort- of ID-kaartnummer:
Adres:
Postcode:
Woonplaats / Land:
Telefoon: Mobiele telefoon:
Email:

 

Verklaart te hebben gekocht van verkoper, Stichting I Respect Animals (KvK-nr: 67356370), en in eigendom te aanvaarden de hieronder beschreven hond:

 

Gegevens van de hond

Paspoort ,chipnummer en geboortedatum kunt u later invullen

Naam:
Ras:
Geslacht:
Geboortedatum:
Gesterilisserd / Gecastreerd:
Kleur / Beharing:
Chipnummer:
Internationaal paspooort nummer:

 

Adoptant verklaart tevens:

  • Bekend en akkoord te zijn met de op deze overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden en verklaart een kopie van de voorwaarden te hebben ontvangen.
  • Akkoord te zijn met de betaling van de adoptiebijdrage:
    • Voor honden jonger dan 10 jaar, € 500,-
    • Voor honden ouder dan 10 jaar, € 350,-
  • De adoptiebijdrage is een tegemoetkoming in de gemaakte kosten. Deze bestaan uit: paspoort, chip, vaccinaties, bloedtest, castratie/sterilisatie (met uitzondering van pups), transport van Spanje naar Nederland, veiligheidstuig met lijn en jachtlijn.
    Indien het een directe adoptie is vanuit Spanje moet u zelf de hond registreren bij een dierenarts binnen 2 weken na aankomst

De hond kan pas definitief gereserveerd worden in Spanje of Nederland als het bedrag voldaan is op de rekening van:
Stichting I Respect Animals
Rekeningnummer: NL 08 INGB 0007 5238 75
Onder vermelding van: adoptiebijdrage (naam hond)

 

Stichting I Respect Animals Verklaart:

De op vorige pagina omschreven hond te hebben verkocht en in eigendom te hebben overgedragen aan adoptant met inachtneming van de op deze overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden.

Met het ondertekenen van dit document verklaar ik het bovengenoemde gelezen, begrepen en akkoord te hebben bevonden.