Contract informatie

Hartelijk dank dat u een hond weer een toekomst wilt geven. 

U wilt een hond redden van Stichting I Respect Animals. Dit is mogelijk. Belangrijk hierbij is wel dat er duidelijk afspraken gemaakt worden tussen de koper en Stichting I Respect Animals. Hieronder ziet u een exemplaar van het contract.

Koper

Naam:
Paspoort- of ID-kaartnummer:
Adres:
Postcode:
Woonplaats / Land:
Telefoon: Mobiele telefoon:
Email:

 

Verklaart te hebben gekocht van verkoper, Stichting I Respect Animals (KvK-nr: 67356370), en in eigendom te aanvaarden de hieronder beschreven hond:

 

Gegevens van de hond

Paspoort, chipnummer en geboortedatum kunt u later invullen.

Naam:
Ras:
Geslacht:
Geboortedatum:
Gesteriliseerd / Gecastreerd:
Kleur / Beharing:
Chipnummer:
Internationaal paspoort nummer:

 

Koper verklaart tevens:

  • Bekend en akkoord te zijn met de op deze overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden en verklaart een kopie van de voorwaarden en herroepingsformulier te hebben ontvangen.
  • Akkoord te zijn met de betaling van:
  • Voor honden jonger dan 10 jaar, € 500,-
  • Voor honden ouder dan 10 jaar, € 375,-

Het bedrag is een tegemoetkoming in de gemaakte kosten. Deze bestaan uit: paspoort, chip, vaccinaties, bloedtest, castratie/sterilisatie (met uitzondering van pups), transport van Spanje of Portugal naar Nederland, veiligheidstuig, heupband en jachtlijn.

 

  • Indien er sprake is van verkoop op afstand attenderen wij u op uw herroepingsrecht: U heeft recht op 14 dagen bedenktijd voor het retourneren, zonder opgaaf van redenen vanaf het moment van overdracht van de hond.

 

  • Indien de verkoper op dat moment geen gastgezin beschikbaar heeft:

 Brengt de koper de hond naar een pension en gaat de hond met het eerstvolgende transport terug naar het asiel in Spanje of Portugal.

De kosten die bovengenoemd punt met zich me brengen zijn voor rekening van de koper.

Indien er sprake is van verkoop op afstand moet u zelf de hond registeren en importeren  bij een dierenarts binnen 2 weken na aankomst met een machtiging van de verkoper.

De hond kan pas definitief gereserveerd worden in Spanje of Nederland als het volledige bedrag voldaan is op de rekening van:

  • Stichting I Respect Animals

Rekeningnummer: NL 08 INGB 0007 5238 75

OVV de naam van de hond en land van herkomst.

Stichting I Respect Animals Verklaart:

De op vorige pagina omschreven hond te hebben verkocht en in eigendom te hebben overgedragen aan koper met inachtneming van de op deze overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden.

Met het ondertekenen van dit document verklaar ik het bovengenoemde gelezen, begrepen en akkoord te hebben bevonden.

 

 

Plaats en datum:                                                                                            Plaats en datum:

Handtekening koper:                                                                                    Handtekening verkoper: