Omgaan met

Erlichia

Wat is erlichia?

Erlichia is een ziekte die wordt overgebracht door teken. Door de tekenbeet wordt de hond geinfecteerd met Erlichia, een bacterie-achtige organisme. Na infectie vermeerderd de Erlichia en tast de witte bloedlichaampjes aan.

De Symptomen van erlichia

De eerste verschijnelen kunnen onstaan na 5 tot 21 dagen na besmetting.

Vaak voorkomende symptomen:

 • Koorts.
 • Sloomheid.
 • Rillingen.
 • Gebrek aan eetlust.
 • Bloedarmoede.

Minder vaak voorkomende symptomen:

 • Gezwollen lymfeklieren.
 • Pijnlijke spieren en gewrichten.
 • Bloed in de urine.
 • Rug en nekpijn.
 • Ooginfecties.
 • Toevallen.
 • Ademhalingsproblemen.
 • Hartproblemen.

Diagnose van erlichia

Erlichia wordt vastgesteld door middel van bloedtesten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd als de hond een of meerdere van bovenstaande symptomen vertoond.

Behandeling van erlichia

In een vroeg stadium wordt Erlichia vaak behandeld met een antibiotica. Dit wordt dan enkele weken gegeven maar kan soms ook maanden noodzakelijk zijn.

Vooruitzichten van een hond die besmet is met erlichia

Indien de ziekt op tijd gediagnosticeerd en behandeld is dan zijn de vooruitzichten prima. Bij een te late diagnose kan het ook een dodelijke afloop hebben of wordt het chronisch.
Bij een chronisch verloop zien we vaak “vage” klachten. De hond doet het niet goed meer en lijkt niet meer zichzelf. Bij situaties van weerstandsvermindering zoals stress, ziekte en/of ouderdom, kan de ziekte opnieuw de kop opsteken. Ook medicijngebruik zoals prednison kan ervoor zorgen dat de ziekte de kop weer opsteekt.