Plaatsingsvoorwaarden

 

Voor de tot standkoming van verkoop stelt Stichting I Respect Animals de volgende voorwaarde:

 

  1. Stichting I Respect Animals (KvK-nr: 67356370) zal nooit aansprakelijk zijn voor enige, na het sluiten van deze overeenkomst, door of vanwege de hond veroorzaakte schade of kosten.
    2. Stichting I Respect Animals (KvK-nr: 67356370) verzoekt de koper om te zorgen dat de hond elk jaar wordt ingeënt, ontwormd en behandeld tegen vlooien en teken.
    3 Stichting I Respect Animals verzoekt koper  een pup te laten steriliseren of castreren, als dit nog niet gedaan is . Het advies is bij teefjes 3 maanden na de eerste loopsheid. Bij reutjes rond een jaar tenzij de dierenarts het afraadt. Op kosten van de koper.
  2. Koper zorgt dat de in de overeenkomst omschreven hond voldoende vrijheid van beweging heeft, goed wordt gevoed en behoorlijk wordt gehuisvest.
  3. Koper voldoet aan de betaling van het bedrag dat is vastgelegd in de plaatsingsovereenkomst binnen 1 dag na ondertekening van de plaatsingsovereenkomst.
  4. Indien de hond om wat voor reden dan ook toch weg moet na de overdracht, kunt u indien gewenst contact opnemen met Stichting I Respect Animals.

De Stichting I Respect Animals zal dan op zoek gaan naar een oplossing in de vorm van een opvanggezin of in uiterste noodzaak een pension, de koper blijft verantwoordelijk voor alle kosten van de  hond te weten: eventuele dierenartskosten, voer totdat de hond herplaatst is.

 

Ongeacht de reden  zal de bijdrage niet worden gerestitueerd met uitzondering termijn herroepingsrecht

 

De persoonsgegevens zoals deze in de plaatsingsovereenkomst zijn opgenomen worden vastgelegd in de registratie van Stichting I Respect Animals (KvK-nr: 67356370).

Stichting I Respect Animals (KvK-nr: 67356370) kan vanaf de datum na overdracht  nimmer aansprakelijk worden gesteld voor medische kosten, zichtbare of verborgen  gebreken van de hond, door of vanwege de hond veroorzaakte schade. Van de historie van de hond is het asiel waar de hond is opgevangen noch de Stichting I Respect Animals iets bekend. De door de stichting bemiddelde honden hebben als achtergrond: op straat aangetroffen, gered uit dodingsstation of weggehaald uit een onmogelijke thuissituatie, bijvoorbeeld gered bij een jager. Meestal hebben de

honden onder slechte, tot zeer slechte omstandigheden moeten zien te overleven. Gezien vorenstaande kan dit later mogelijk gezondheidsproblemen geven. Honden ouder dan acht maanden worden altijd getest op de middellandse zee ziekten, bijvoorbeeld leishmania. Doordat leishmania kan sluimeren in het lichaam van de hond kan het toch voorkomen dat de ziekte bij een negatief geteste hond zich later manifesteert

 

Herroeping

De wet ziet een dier helaas als een ding en daarmee kunt u dus gebruik maken van uw herroepingsrecht.

 

  • Uitleg herroepingsrecht:

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen vanaf de datum van overdracht.

 

 

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product ( het dier) inclusief het ingevulde en ondertekende herroepingsformulier binnen uiterlijk 14 dagen na de overdracht  dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht terugsturen/geven.

 

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle gemaakte kosten door het asiel inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht.

U heeft  maximaal 14 dagen de tijd om het product (het dier)  te retourneren aan Stichting I Respect Animals nadat u dat kenbaar heeft gemaakt.

 

U draagt zelf de kosten voor de retourzending.

Deze kosten bedragen €352,50 inclusief btw ( retour Spanje of Portugal) en worden verrekend met de aankoopsom.

 

Levertijd

De transporteur komt elke eerste zaterdag van de maand aan met honden uit Portugal/Sevilla.

Aankomst locaties Utrecht en Obdam.

 

Elke 2de zaterdag van de maand met honden uit Murcia en Barcelona.

Aankomst locaties Utrecht en Obdam.